Podstawowa Opieka Zdrowotna i Stomatologia

Centrum Medyczne „SAN-MED” realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 

1. W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który obejmuje:


– świadczenia lekarza POZ,
– świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej POZ,
– świadczenia położnej POZ,
– świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania POZ.

 

W przychodni funkcjonuje system wcześniejszego umawiania wizyt. Większość wizyt powinna być zaplanowana na określony dzień i godzinę. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania w poczekalni do minimum. Termin wizyt można ustalać telefonicznie pod numerem telefonu: 74 644 19 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 lub osobiście w rejestracji przychodni.

 

Dla pacjentów obłożnie  chorych, którzy mimo pomocy rodziny nie są w stanie zgłośić się do przychodni, zapewniona jest możliwość odbywania przez lekarzy i pielęgniarki wizyt domowych po wcześniejszym uzgodnieniu. W trakcie ich świadczenia zapewniona jest opieka lekarska bądź pielęgniarska oraz zabiegi lecznicze.

 

2. W zakresie stomatologii:


Świadczenia udzielane są przez lekarzy dentystów zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy.
Rejestracja odbywa się w gabinetach lub telefonicznie pod numerami:
74 644 19 86
74 644 19 87
74 644 19 88

 

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.

 

Pacjent ma obowiązek okazać dowód ubezpieczenia.

 

Deklaracja przystąpienia do POZ dostępna jest w rejestracji.

 

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

 

Świadczenia udzielane są zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy poszczególnych lekarzy POZ.

 

Nasi lekarze POZ:

lek. med. Maria Marzyńska
SPECJALISTA CHORÓB DZIECIĘCYCH

 

lek. med. Dorota Ligęza
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
I CHORÓB DZIECIĘCYCH

 

lek. med. Anna Korfanty
SPECJALISTA REUMATOLOG I CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH

 

lek. med. Zdzisław Keler
SPECJALISTA BALNEOKLIMATOLOGII
I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
PEDIATRA

 

lek. med. Alicja Starościak-Grucka
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

lek. med. Karolina Korfanty

 

lek. med. Katarzyna Iwańska
SPECJALISTA NEONATOLOG
PEDIATRA

 

lek. med. Piotr Kowalski
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH